THIẾT KẾ WEBSITE ỨNG DỤNG QUẢN LÝ

Cung cấp phần mềm bán hàng Online đi kèm với gói thiết kế website bán hàng, ngoài ra chúng tôi còn thiết kế phần mềm ứng dụng theo yêu cầu bao gồm phần mềm quản lý thông tin sản phẩm, hệ thống thông tin barcode, phần mềm quản lý thẩm mỹ viện Online, quản lý thông tin nhà phân phối, quản lý saleman, quản lý giao dịch, quản lý dịch vu,…và gói thiết kế Webiste đi kèm.