DỊCH VỤ HOSTING LƯU TRỮ, SHARE SERVER

Hosting là không gian lưu trữ mã nguồn để chạy website, nếu Domain (Tên miền) là địa chỉ nhà của bạn, thì Hosting là khu đất để xây nhà. osting có 2 loại phổ biến là Hosting Window và Hosting Linux, mỗi loại hosting hỗ trợ những ngôn ngữ lập trình nhất định để phát triển website.