DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Tên miền có nhiều loại như tên miền chung .COM, .NET, .ORG, tên miền quốc gia như .COM.VN, .VN, .NET.VN, tên miền chính phủ như .GOV.VN, tên miền giáo dục như .EDU, .EDU.VN và nhiều loại tên miền khác nhau.
Tên miền đối 1 với doanh nghiệp có 1 giá trị hết sức to lớn và nó là thương hiệu của doanh nghiệp. Việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu đi cùng với việc đăng ký và chọn những tên miền theo đúng thương hiệu của doanh nghiệp. Cùng với đó là việc sở hữu những tên miền đẹp được nhiều người biết đến sẽ đem lại giá trị về mặt hình ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp, nâng tầm cho doanh nghiệp.

Bảng giá tên miền quốc tế Bảng giá tên miền quốc tế
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì Ghi chú
.com Miễn phí 260.000 VNĐ/năm
.net Miễn phí 260.000 VNĐ/năm
.org Miễn phí 260.000 VNĐ/năm
.biz Miễn phí 260.000 VNĐ/năm
.info Miễn phí 260.000 VNĐ/năm

 

Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì Ghi chú
.com.vn 350.000 đồng 350.000 đồng/năm
.net.vn 350.000 đồng 350.000 đồng/năm
.biz.vn 350.000 đồng 350.000 đồng/năm
.info.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm
.org.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm
.gov.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm *
.name.vn 450.000 đồng 480.000 đồng/năm **
.edu.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm **
.health.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm **
.vn 350.000 đồng 480.000 đồng/năm ***

Ghi chú:    Cá nhân cũng có thể đăng ký tên miền quốc gia

   * Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.
** Đã được phép cấp cho cá nhân
*** Đã được phép cấp cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức

Giá trên có thể thay đổi theo thời điểm